441il.com


מספר טלפון


5893202 - 02 המחלקה לארכיטקטורה
5893233 - 02 המחלקה לצילום
5893251 - 02 המחלקה לצורפות
5893277 - 02 ספריה היחידה לאנימציה
5893279 - 02 דיקן הסטודנטים
5893280 - 02 הנהח מדור סטודנטים
5893287 - 02 הנה"ח ספקים
5893294 - 02 כח הנה"ח ספקים
5893297 - 02 סמנכל לכספים
5893312 - 02 ספריית שקופיות
5893317 - 02 המחלקה לאמנות
5893323 - 02 המחלקה לעיצוב גרפי
5893333 - 02 בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
5893333 - 02 בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
5893336 - 02 תחזוקה רכש דיקן הסטודנטים
5893337 - 02 המחלקה לוידיאו
5893340 - 02 היחידה לאנימציה
5893666 - 02 סיגמה אולדריץ ישראל בע"מ
*589370 - 02
5893777 - 02 שייח ג'ראח
5893802 - 02 פיזיותרפיה מקצועית כירורגיה פלסטית וכף יד
5893823 - 02 מקצועית כירורגיה פלסטית וכף יד
5893844 - 02 כירורגיה פלסטית וכף יד
5893939 - 02 מעבדות רפא בע"מ משרדים
5893939 - 02 רפא מעבדות בע"מ