מספר טלפון


6400000 - 02 לשמיעת שעורי תורה בכל השפות
6400222 - 02 דן 'וינד ושות
6400222 - 02 וינד דן תפנית וינד בע"מ
6400222 - 02 תפנית וינד בע"מ
6400400 - 02 ב ג מ הונדה י-ם
6400400 - 02 ב ג מ הונדה י-ם
6400400 - 02 הונדה ב ג מ הונדה י-ם
6400404 - 02 מ ג ב חברה ליבוא אוטובוסים
6400404 - 02 מ ג ב חברה ליבוא אוטובוסים
6400410 - 02 (פקס) ב ג מ הונדה י-ם
6400414 - 02 (פקס) מ ג ב חברה ליבוא אוטובוסים
6400777 - 02 גסטטנר ישראל) בע"מ)
6400788 - 02 מחלקת שרות