מספר טלפון


6440000 - 02 ש נ ש מידע ישראל בע"מ
6440022 - 02 איי קאבס
6440030 - 02 (פקס) ג'יד שותפים בע"מ
6440033 - 02 ג י 3 אסוסיאטס בע"מ
6440033 - 02 ג'יד שותפים בע"מ
6440044 - 02 היפרסל בע"מ
6440044 - 02 ישרסל בע"מ
6440050 - 02 (פקס) אונו גלובל
6440055 - 02 אונו גלובל
6440101 - 02 רדיו ירושלים בע"מ
6440101 - 02 שידורי זהב רדיו ירושלים
6440333 - 02 גביית ארנונה ומים
6440333 - 02 אחזקה והפעלה
6440555 - 02 סניף קרית יובל
6440777 - 02 קרית היובל