מספר טלפון


6441101 - 02 לשכת מנכל
6441116 - 02 גבייה (פקס) (פקס) לימודים קדם אקדמיים
6441121 - 02 אגף תלמידים
6441122 - 02 רישום תלמידים פנימיות
6441128 - 02 לימודים קדם אקדמיים
6441137 - 02 אגף חינוך
6441151 - 02 מרכז היגוי ליוצאי
6441211 - 02 קרית נוער
6441211 - 02 קרית נוער ירושלים
6441444 - 02 קרית היובל
6441666 - 02 בית וגן
6441777 - 02 עיר גנים