מספר טלפון


6456060 - 02 זיקרי דוד
6456456 - 02 אדם סי 2002 בע"מ
6456655 - 02 חדידה אברהם מנהל פרוייקטים
*645670 - 02
6456710 - 02 אור זלוטין
6456712 - 02 שרון שלמה
6456713 - 02 למפר סנדרה
6456717 - 02 סברדלוב אולגה
*645672 - 02
*645673 - 02
*645674 - 02
*645675 - 02
*645676 - 02
*645677 - 02
*645678 - 02
6456790 - 02 נאדיה אחמד עלאן
6456791 - 02 קראם מסלח מוחמד
6456792 - 02 מלכה ניסים
6456793 - 02 מיכאל גנים פואד
6456794 - 02 ג'אווריש מוסטפא חאלד