מספר טלפון


6461400 - 02 הקרן לידידות
6461888 - 02 גילה ממלכתי דתי ב