מספר טלפון


*646410 - 02
*646411 - 02
6464120 - 02 מזכל בית החולים
6464121 - 02 לשכת אחות ראשית
6464125 - 02 אספקה רפואית
6464126 - 02 מינהלה ומזכירות
6464127 - 02 מחלקת מנגנון כח
6464130 - 02 מחלקת חשבונות
6464132 - 02 מנהל אגף לוגיסטיקה
6464133 - 02 יחידת בניה
6464135 - 02 מחסן ראשי
6464137 - 02 מחלקת תיירות
*646414 - 02
6464151 - 02 הפריה סרולוגיה ואימונולוגיה
6464153 - 02 אקוקרדיוגרפיה פתולוגיה וציטולוגיה
6464154 - 02 מכון הלב
6464158 - 02 טכנאים מכון רנטגן
6464160 - 02 בית מרקחת
6464161 - 02 בית מרקחת
6464165 - 02 (פקס) לשכת אחות ראשית
6464166 - 02 קצין בטחון ומנהל מדור המשק
6464169 - 02 קביעת תור למרפאות כללי
*646417 - 02
6464180 - 02 מכון לרפואה גרעינית
6464181 - 02 מחלקת (לב (קרדיולוגיה
6464181 - 02 יחידה לטיפול נמרץ לב
6464187 - 02 תחנת אחות
6464188 - 02 כירורגית לב חזה
6464192 - 02 מזכירות מנהל המחלקה
6464198 - 02 תחנת אחות
6464200 - 02 תחנת אחות פנימית
6464201 - 02 תחנת אחות פנימית ב
6464202 - 02 טיפול נמרץ
6464202 - 02 יחידה לטיפול נמרץ פנימי נשימתי
6464206 - 02 מכון גסטרו אנטרולוגי
6464208 - 02 מזכירות מנהל המחלקה
*646421 - 02
*646422 - 02
*646423 - 02
*646424 - 02
*646425 - 02
6464261 - 02 מרפאת נשים
6464262 - 02 מיון נשים
6464263 - 02 מזכירות מרפאת נשים
6464265 - 02 מרפאת נשים
6464270 - 02 יחידה לסיבוכי הריון
6464274 - 02 מרפאת נוירולוגיה של המבוגר
6464280 - 02 אגף לגריאטריה ביהח כרונים
6464281 - 02 תחנת אחות נשים
6464282 - 02 לשכת רב בית החולים
6464287 - 02 (פקס) מנהל אגף לוגיסטיקה
6464290 - 02 חדר רופאים
6464291 - 02 חדר רופאים
6464293 - 02 ילדים יחידה לאישפוז יום
6464300 - 02 בנק הדם
6464314 - 02 מרפאה פנימית
6464315 - 02 אחות אחראית מרפאות
6464318 - 02 מרפאות לב
6464318 - 02 מרפאות נפרולוגי ולב
6464327 - 02 אחראי בטחון
6464329 - 02 חדר מיילדות
*646433 - 02
*646435 - 02
*646436 - 02
*646437 - 02
*646438 - 02
*646439 - 02
*646440 - 02