מספר טלפון


6497143 - 02 שיקום יעוץ לקשיש
6497166 - 02 מנהל הסניף
6497181 - 02 יעוץ לקשיש
6497194 - 02 גביה מעבידים
6497195 - 02 גביה מלא שכירים
6497196 - 02 הבטחת הכנסה
6497197 - 02 זיקנה ושארים
6497198 - 02 נכות כללית
6497199 - 02 ילדים נכות כללית
*649720 - 02
*649721 - 02