441il.com


מספר טלפון


6666055 - 02 הפריה חוץ גופיץ
6666114 - 02 אולטרא סאונד כללי
6666147 - 02 כירורגית ילדים
6666198 - 02 מועדון מלבב מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
6666198 - 02 מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
6666198 - 02 מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
6666221 - 02 המוטולוגיה בנק הדם
6666350 - 02 פגיה פלסטיקה עיניים סיעודית גריאטריה ג
6666430 - 02 מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
6666448 - 02 אישפוז יום מבוגרים
6666471 - 02 המטולוגיה דאליזה ילדים
6666471 - 02 המטולוגיה יאפ
6666483 - 02 לשכת הרב המרכז הרפואי
6666555 - 02 חדר לידה
6666557 - 02 עיניים סיעודית גריאטריה ג
6666622 - 02 יחסי ציבור
6666623 - 02 מיקרוביולוגיה מטבולית כלי דם
6666642 - 02 ילדים יולדות ב
6666694 - 02 ביהס לסיעוד
6666701 - 02 שרותי דיאטה
6666752 - 02 תינוקות ב
6666757 - 02 נשים כירורגית ילדים
6666859 - 02 תינוקות א