מספר טלפון


9970150 - 02 האחזות נחל אלישע
9970150 - 02 אלישע אלישע האחזות נחל נחל