מספר טלפון


9977001 - 02 אזרחי יו"ש מינהל
9977001 - 02 אזרחי יוש מינהל אזרחי יו"ש מנהל
9977082 - 02 תחנת דלק מעבר
*997710 - 02
9977110 - 02 תברואה (פקס) גזברות מזכירות מנכל וסמנכל המועצה
9977111 - 02 מטה בנימין מועצה איזורית מרכזיה
9977113 - 02 ארנונה קלמן
9977124 - 02 אגודת המים
9977132 - 02 ביצוע תכנון אגף רישוי ופיקוח
9977135 - 02 גביה מעונות גנים וארנונה
9977137 - 02 מזכירות גנים
9977150 - 02 מרכז קהילתי בנימין
9977154 - 02 מחלקת שכר
9977155 - 02 מזכירת הסעות
9977157 - 02 מחלקה לגיל הרך
9977161 - 02 מחלקת קהילה
9977162 - 02 מתנ"ס בנימין ספריה
9977164 - 02 מחלקת תרבות
9977165 - 02 מחלקת אומנות
9977166 - 02 מחלקת ספורט
9977168 - 02 מרפד מחלקת שכר
9977183 - 02 מועצה דתית
9977185 - 02 היחידה להתפתחות הילד
9977207 - 02 גנים גביה מעונות גנים וארנונה
9977209 - 02 מזכירות תברואה
9977217 - 02 רכזי תקשורת
9977220 - 02 מחלקת נוער
9977231 - 02 (פקס) גזברות מזכירות מנכל וסמנכל המועצה
9977250 - 02 החברה לפיתוח מטה בנימין
9977250 - 02 חברה לפיתוח מטה בנימין
9977250 - 02 חברה לפתוח
9977281 - 02 הסעות החברה לפיתוח מטה בנימין
9977282 - 02 הסעות הסעות החברה לפיתוח מטה בנימין
9977410 - 02 ושומרון יהודה
9977602 - 02 ראש המועצה לשכת
9977612 - 02 מזכירות
9977622 - 02 גינון
9977642 - 02 גזברות
9977647 - 02 משכורות
9977652 - 02 פיתוח
9977662 - 02 תברואה
9977666 - 02 מועצה אזורית מרכזיה שומרון
9977672 - 02 בטחון
9977692 - 02 ראש המועצה סגן
9977693 - 02 רכש