מספר טלפון


5001206 - 03 מעבדה אחיות טיפולי בית
5001207 - 03 מזכירות רופאים
5001209 - 03 פיזיוטרפיה מזכירות רופאים
5001210 - 03 אחיות טיפולי בית
5001212 - 03 משרדים סניף (פקס) משרדים סניף הנהלת המחוז
5001248 - 03 טיפולי בית
5001249 - 03 אולטרסאונד מכון
5001252 - 03 רפואי מוקד
5001333 - 03 בת ים
5001336 - 03 בת ים
5001444 - 03 נוי מרפאה מקצועית המל'
5001911 - 03 בת ים סניף המרכזי
5001966 - 03 פקס) בת) ים