מספר טלפון


5008111 - 03 העצמאות פקס) העליה) העליה פקס) הנמל) הנמל פקס) המעפילים) המעפילים פקס) המאספים) המאספים פקס) הכיכר) הכיכר פקס) הדרור) הדרור הדרום פקס) הדר) יוסף
5008222 - 03 דניאל גבעת רמבם
5008333 - 03 דקר משכנתאות משכנתאות פקס) אחיעזר) אחיעזר בני ברק
5008430 - 03 ח נ אריאל בע"מ יפו נכסי
5008431 - 03 ח נ אריאל בע"מ יפו נכסי
5008434 - 03 ח נ אריאל בע"מ יפו נכסי
5008436 - 03 ח נ אריאל בע"מ יפו נכסי
5008458 - 03 (פקס) נכסי אריאל נכסי ח נ אריאל בע"מ יפו
5008666 - 03 רמת יוסף
5008666 - 03 סניף רמת יוסף
5008811 - 03 משכנות פז מגדלי מדיקל קר בית אבות למבוגרים
5008888 - 03 סינופסיס בע"מ מרכז לשירותי רפואה פרטיים
5008888 - 03 סינופסיס בע"מ מרכז לשרותי רפואה פרטיים
5008888 - 03 מ ר ב שירותי רופא בשעות שהמרפאות סגורות
5008888 - 03 מ ר ב מגדל נחום
5008900 - 03 בית חולים מגדל הזהב בת ים
5008900 - 03 מגדל הזהב
5008900 - 03 מגדל הזהב בית חולים מגדל הזהב בת ים