מספר טלפון


5023000 - 03 תיאטרון חולון קופה
5023013 - 03 תיאטרון חולון משרד ראשי
5023013 - 03 הנהלה 'מח מנויים
5023222 - 03 נאות רחל