מספר טלפון


5025006 - 03 גסטרו מנסב' מחלקת
5025023 - 03 מנסבך מכון רנטגן
5025050 - 03 מנסבך מרפאה
5025220 - 03 מעבדה רנטגן מוקד רפואי לילה
5025240 - 03 מזכירות רפואית
5025250 - 03 מוקד רפואי לילה
5025252 - 03 משרדים סניף מעונות מכבי מגדלי הים התיכון
5025262 - 03 (פקס) משרדים סניף מעונות מכבי מגדלי הים התיכון
5025275 - 03 פקס) מעבדה) מעבדה רנטגן מוקד רפואי לילה
5025276 - 03 רנטגן מוקד רפואי לילה
5025333 - 03 חולון ויצמן
5025511 - 03 חולון פקס) למשכנתאות) פקס) משכנתאות) פקס) קרית) שרת
5025555 - 03 פקס) חולון) חולון פקס) למשכנתאות) פקס) משכנתאות) פקס) קרית) שרת
5025603 - 03 המינהל לשירותים חברתיים
5025633 - 03 למען הקשיש עמותה
5025649 - 03 'מח בטחון ושירותי חירום
5025655 - 03 עמותה למען הקשיש
5025700 - 03 תחנה ליעוץ נישואין
5025900 - 03 פקוח עירוני