מספר טלפון


5026060 - 03 טל פארם בע"מ
5026222 - 03 חולון חולון חזון איש
5026501 - 03 המכללה הטכנולוגית מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה
5026503 - 03 המכללה הטכנולוגית מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה
5026515 - 03 יחידה לקשרי חוץ
5026517 - 03 יחידת כספים
5026521 - 03 יחידת כספים
5026526 - 03 יחידת משק ואחזקה
5026527 - 03 יחידת משק ואחזקה
5026535 - 03 יחידת המחשב
5026545 - 03 ספריה מחלקה לאלקטרוניקה מכניקה
5026551 - 03 אקדמית מזכירות
5026555 - 03 אקדמית מזכירות
5026561 - 03 המחלקה למערכות חינוך
5026588 - 03 המחלקה לעיצוב תעשייתי
5026600 - 03 המכללה הטכנולוגית מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה
5026600 - 03 מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה
5026601 - 03 לימודי חינוך
5026621 - 03 מחלקה לאלקטרוניקה מכניקה
5026624 - 03 מחלקה לאלקטרוניקה מכניקה
5026666 - 03 המכללה הטכנולוגית מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה
5026666 - 03 מכון אקדמי טכנולוגי מרכזיה