מספר טלפון


5027221 - 03 'מח תרבות תורנית
5027222 - 03 מרכזייה עיריית עיריית חדרה גביית מיסים תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
5027227 - 03 יחידת המיכון
5027235 - 03 ועד עובדים
5027236 - 03 'מח רכב
5027244 - 03 אגף אחזקה ופיתוח מבנים צבוריים
5027248 - 03 מסלקה קופה 'מח מים
5027250 - 03 אגף הכנסות
5027251 - 03 הנחות מסים
5027254 - 03 גזברות גזבר העירייה
5027260 - 03 'מח מים
5027262 - 03 קו פתוח
5027267 - 03 תעשיה ועסקים
5027268 - 03 הוצאה לפועל
5027271 - 03 'מח הגביה
5027273 - 03 אשורים לטאבו
5027275 - 03 שילוט מדור
5027285 - 03 מינהלת מסחר ותעשיה
5027291 - 03 'מח שומה
5027297 - 03 ראש המינהל
5027300 - 03 ראש העירייה ששון מוטי
5027303 - 03 מנכל העירייה הרצמן חנה
5027306 - 03 אגף כח אדם
5027309 - 03 אגף פתוח ומשאבי אנוש
5027310 - 03 אגף אמרכלות
5027314 - 03 מינהלת תיפעול ומינהלה
5027320 - 03 חשבות שכר מסלקה קופה 'מח מים
5027325 - 03 אגף תקציבים
5027327 - 03 שכר מסלקה קופה 'מח מים
5027334 - 03 דובר העירייה
5027338 - 03 מחלקה משפטית
5027339 - 03 סגן וממ ראש העירייה רינת משה
5027347 - 03 אגף לתכנון אסטרטגי
5027353 - 03 'מח חינוך יסודי
5027357 - 03 'מח חינוך על יסודי
5027360 - 03 אגף ארגון מוסדות חינוך
5027363 - 03 היחידה לקידום קשרים עירוניים
5027366 - 03 מורשת ישראל מח'
5027367 - 03 אומנויות הבמה
5027368 - 03 היחידה להעשרה חינוכית
5027373 - 03 חווה חינוכית
5027378 - 03 'מח ספורט
5027380 - 03 'מח אירועים
5027382 - 03 המחלקה לקהילה ופנאי
5027383 - 03 'מח הנוער
5027385 - 03 מרכז הסעים
5027391 - 03 חולון שמואל איצקוביץ
5027391 - 03 האגודה לתרבות הדיור
5027394 - 03 'מח גני ילדים
5027397 - 03 'מח מורשת ישראל
5027403 - 03 קופה 'מח מים
5027406 - 03 אגף איכות הסביבה
5027409 - 03 'מח רשוי עסקים
*502741 - 03
*502742 - 03
*502744 - 03
*502745 - 03
*502746 - 03
*502747 - 03
*502748 - 03
*502749 - 03