מספר טלפון


5029092 - 03 יעוץ לקשיש ולפנסיונר שירות
5029100 - 03 משרדי ההנהלה
5029101 - 03 משרדי ההנהלה
5029102 - 03 משרדי ההנהלה
5029103 - 03 משרדי ההנהלה
5029104 - 03 מרפאה אחות ראשית
5029118 - 03 רופא ראשי
5029120 - 03 אפסנאות ק בטחון
5029122 - 03 אחזקה משק רווחה (עוס)
5029123 - 03 אחות ראשית
5029129 - 03 רווחה (עוס)
5029136 - 03 משען חולון בית אבות מרכזיה
5029139 - 03 משק רווחה (עוס)
5029166 - 03 אלתר יעקב
5029250 - 03 מטבח אפסנאות ק בטחון
5029276 - 03 ק בטחון
5029292 - 03 משען חולון בית אבות מרכזיה
5029292 - 03 בית אבות משען חולון
5029343 - 03 מרכז משען בית אבות
5029344 - 03 פקס) ימיליה) מרכז משען בית אבות