מספר טלפון


5146100 - 03 קופות גמל
5146166 - 03 המושבות ככר