מספר טלפון


5149897 - 03 (פקס) בנק לאומי לפיתוח החקלאות
5149897 - 03 (פקס) לאומי חברה למימון בע"מ
5149915 - 03 לאומי חברה למימון בע"מ
5149918 - 03 לאומי ליסינג בע"מ
5149945 - 03 בנק לאומי לפיתוח החקלאות