441il.com


מספר טלפון


5201111 - 03 קראון פלאזה (מקבוצת מלונות הולידי אין)
5201111 - 03 קראון פלאזה מלון (מקבוצת מלונות הולידי אין)
5201169 - 03 צ'יינה גריל מסעדה פסיפיק
5201212 - 03 קיימת קרן
5201313 - 03 ככר רבין
5201313 - 03 לאומי בנקים משרדים גן העיר בע"מ
5201333 - 03 פקס) ככר) רבין
5201340 - 03 ככר רבין
5201360 - 03 ככר רבין
5201428 - 03 חדרי ניתוח
5201428 - 03 מזכירות הרדמה
*520143 - 03
5201453 - 03 שירותים גניקולוגיים מרפאות חוץ יעוץ כללי טרום הריון פריון
5201453 - 03 טיפולי לייזר
5201456 - 03 המכון לפיזיותרפיה
5201476 - 03 ועדה לענייני הריון
5201490 - 03 מי שפיר וסיטי שיליה
5201490 - 03 טיפולי לייזר
5201507 - 03 מחלקת השיווק
5201507 - 03 מחלקת שיווק
*520151 - 03
*520152 - 03
5201530 - 03 חדרי ניתוח
5201530 - 03 מרפאת צואר הרחם
5201531 - 03 מנהל הרדמה פרופ' שמאי קוטב
5201537 - 03 רשומות רפואיות
5201544 - 03 אגף מעבדות ביוכימיה בקטרולוגיה סרולוגיה בנק הדם סי
5201544 - 03 אגף מעבדות ביוכימיה בקטריולוגיה סרולוגיה בנק הדם ס
*520155 - 03
*520156 - 03
5201570 - 03 מכון אורולוגי מרפאת מומחים
5201708 - 03 מחלקת השיווק
5201708 - 03 מחלקת שיווק
5201785 - 03 פקס) חדרי) ניתוח
5201806 - 03 חשבונות ספקים
5201807 - 03 חשבונות אשראי
5201811 - 03 אירועים קרלטון מלון תל אביב
5201816 - 03 מכירות חשבונות ספקים
5201818 - 03 קרלטון תל אביב
5201818 - 03 קרלטון מלון תל אביב
5201824 - 03 כח אדם
5201845 - 03 הזמנות חדרים
5201854 - 03 קניות מכירות חשבונות ספקים