441il.com


מספר טלפון


5211111 - 03 שרתון שרתון מוריה
5211111 - 03 שרתון מלון
5211144 - 03 מכירות שירות לאנשי עסקים
5211155 - 03 הזמנות חדרים
5211166 - 03 אירועים מזון ומשקאות
5211177 - 03 קניות אירועים מזון ומשקאות
5211187 - 03 חשבונות ספקים
5211188 - 03 'מח חשבונות
5211277 - 03 טנגו מועדון לילה
5211277 - 03 מועדון לילה טנגו מועדון לילה
5211333 - 03 הצפון פקס) טרומפלדור) טרומפלדור פקס) פייבל) פייבל (פקס) פקס) כיכר) סירן
*521141 - 03
*521142 - 03
5211430 - 03 תורגמן בקי
5211431 - 03 ארנסדורף פרידה
5211432 - 03 חננוביץ פולינה
5211433 - 03 זליש דבורה
5211434 - 03 שמואל בורגר
5211444 - 03 בית שלום
5211449 - 03 ציוני בת שבע
*521145 - 03
*521146 - 03
*521147 - 03
*521148 - 03
*521149 - 03
5211777 - 03 מרקיור מרינה
5211777 - 03 מרקיור מרינה תל אביב מלון
5211840 - 03 המכללה האקדמית של ת"א יפו מירשם תלמידים
5211841 - 03 מזכירות התלמידים החוג למדעי המחשב
5211844 - 03 מינהל כללי
5211847 - 03 ספרייה (אנטוקולסקי)
5211850 - 03 יחידת הכספים
5211851 - 03 מדור שכר לימוד