מספר טלפון


5424444 - 03 תיכון חדש עש רבין
5424444 - 03 תיכון חדש ע"ש רבין בית ספר
5424511 - 03 ככר המדינה
5424535 - 03 פקס) ככר) המדינה