441il.com


מספר טלפון


5425200 - 03 מכון שמיעה ודיבור
5425200 - 03 מרפאת יועצים
5425213 - 03 פיזיותרפיה פיזיותרפיה מעבדה מזכירות רפואת משפחה
5425214 - 03 מעבדה מזכירות רפואת משפחה
5425221 - 03 מכון שמיעה ודיבור
5425231 - 03 טיפולי בית
5425242 - 03 מזכירות רפואת משפחה
5425242 - 03 מרפאת ריאות
5425243 - 03 פיזיותרפיה מעבדה מזכירות רפואת משפחה
5425251 - 03 חדר אחיות
5425252 - 03 משרדים סניף השלה
5425333 - 03 בזל פקס) ארלוזורוב) ארלוזורוב פקס) אלנבי) אלנבי איינשטין מרכז הדרכה
5425500 - 03 טל רשת מלונות אטלס בע"מ
5425500 - 03 "טל מלון
5425555 - 03 "אטלס רשת מלונות הזמנות
5425566 - 03 מכירות "אטלס רשת מלונות הזמנות
5425586 - 03 ישראל לעידוד קשרי חיירות בע"מ יפן
5425644 - 03 הנהלה מכירות "אטלס רשת מלונות הזמנות