מספר טלפון


5635000 - 03 מכרזים בע"מ יפעת
5635000 - 03 "מכרזים"
5635000 - 03 "מכרזים"
5635010 - 03 הנהלה
5635050 - 03 יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ
5635065 - 03 (פקס) יפעת הון דיסק בע"מ
5635066 - 03 יפעת הון דיסק בע"מ
5635069 - 03 מנויים והנה"ח מח'
5635070 - 03 מידע פרסום
5635071 - 03 מידע פרסום
5635073 - 03 מנויים והנה"ח מח'
5635075 - 03 'פקס'
5635091 - 03 גביה
5635094 - 03 גביה
5635209 - 03 משאבי אנוש
5635210 - 03 משק ובטחון
5635213 - 03 לשכת מנכל
5635223 - 03 חשבות הביקורת הפנימית
5635226 - 03 תפעול שיווק ופרסום
5635233 - 03 הנהלה ראשית החטיבה העסקית
5635234 - 03 קופות גמל
5635239 - 03 שוק ההון
5635289 - 03 (פקס) משאבי אנוש
5635328 - 03 (פקס) שוק ההון
5635353 - 03 הנהלה מרכזיה
5635359 - 03 יעוץ פנסיוני לקראת פרישה
5635366 - 03 (פקס) לשכת מנכל
5635383 - 03 הביקורת הפנימית
5635384 - 03 מזכיר הבנק
5635394 - 03 (פקס) משק ובטחון
5635444 - 03 סניף מחוזי משרדים ומחסנים שוק סיטונאי