מספר טלפון


5647171 - 03 רוטשילד
5647333 - 03 ההנהלה הראשית המקומית
5647333 - 03 סניף מרכזי
5647547 - 03 עידוד בע"מ
5647575 - 03 בנק עידוד
5647575 - 03 עידוד בע"מ
5647720 - 03 ניירות ערך
5647740 - 03 מערך שוק ההון
5647750 - 03 קופות גמל
5647750 - 03 בר יציב קופות גמל