מספר טלפון


5722100 - 03 (פקס) אימבלייז סיסטמז
5722111 - 03 אימבלייז סיסטמז
5722200 - 03 ראש העיר אפי שטנצלר
5722204 - 03 דובר העירייה
5722205 - 03 דובר העירייה
5722207 - 03 היועצת המשפטית
*572221 - 03
5722223 - 03 מחלקת תרבות העשרה ופנאי
5722225 - 03 מחלקת ספורט
5722227 - 03 מחלקת תרבות העשרה ופנאי
5722228 - 03 לספורט המחלקה
5722233 - 03 שירותי ניקיון במוסדות
5722237 - 03 אגף ההנדסה
5722238 - 03 רישוי ופיקוח בניה
*572224 - 03
5722250 - 03 (פקס) פניות הציבור
5722254 - 03 תשתיות (פקס) אגף ההנדסה
5722255 - 03 מים (פקס) תשתיות (פקס) אגף ההנדסה
5722262 - 03 מחלקת חינוך
5722263 - 03 אלון בית
5722266 - 03 מנהל מנהל אגף החינוך התרבות והספורט
5722273 - 03 מחלקת חינוך
5722276 - 03 מחלקת ספורט
5722278 - 03 טיפול משפחתי יעוץ בנישואין ושירותי גישור
5722280 - 03 מיכון חניה
5722282 - 03 טיפול משפחתי יעוץ בנישואין ושירותי גישור
5722285 - 03 מחלקת שירותי ניקיון
5722286 - 03 גבעתיים בני ברק
5722286 - 03 האגודה לתרבות הדיור
5722288 - 03 כיבוי אש
5722292 - 03 לחינו' המחלקה
5722293 - 03 גנים ונוף
5722295 - 03 משק ואפסנאות
5722298 - 03 תנועה
5722301 - 03 פניות הציבור
5722305 - 03 בשעות העבודה במשרדי העירייה
5722306 - 03 מחלקת ארועים
5722309 - 03 אגף משאבי אנוש
5722316 - 03 אגף מינהל כללי
5722326 - 03 הכנסות העירייה
5722327 - 03 הכנסות העירייה
5722331 - 03 הכנסות העירייה
5722334 - 03 לארועים המחלקה
5722335 - 03 פניות הציבור נציבות
5722337 - 03 תנועות נוער
5722340 - 03 (פקס) מנהל מנהל אגף החינוך התרבות והספורט
5722341 - 03 קייטנות מחלקת ספורט
5722345 - 03 (פקס) מתי תלמה ילין
5722350 - 03 מאור חזות העיר
5722352 - 03 (פקס) היחידה לשירותי התנדבות
5722353 - 03 סגן ראש העיר
5722362 - 03 סגנית ראש העיר
5722364 - 03 שמעוני רביבים פינת
5722365 - 03 אמונים אלון יגאל
5722366 - 03 'פקס'
*572237 - 03
*572238 - 03
*572252 - 03
*572272 - 03