מספר טלפון


5726232 - 03 רפואית 'קביעת תורים' מזכירות
5726242 - 03 מעבדה
5726262 - 03 מודיעין ומשרד
5726262 - 03 מוקד זימון תורים
5726262 - 03 מעבדה מוקד זימון תורים
5726333 - 03 מחלקת אישורים
5726444 - 03 מחלקת פניות הציבור
5726555 - 03 מחלקת סוחרים
5726767 - 03 דיינרס קלאב ישראל בע"מ לקוחות
5726789 - 03 סוחרים דיינרס קלאב ישראל בע"מ לקוחות
5726888 - 03 מחלקת זהב