מספר טלפון


5769021 - 03 (פקס) מרכז עסקים המרכז
5769061 - 03 מנהלת (פקס) פועלים אמריקן אקספרס ראה רישום נפרד
5769090 - 03 מרכז עסקים המרכז
5769200 - 03 ש ח ר שירותי חירום בע"מ מרכזיה
5769200 - 03 שחר ש ח ר שירותי חירום בע"מ מרכזיה
5769206 - 03 קבוצת שחר הנהלת
*576921 - 03
5769222 - 03 שירותי חירום בע"מ מרכזיה ש ח ר
5769222 - 03 שירותי חירום בע"מ מרכזיה שחר ש ח ר
5769235 - 03 אסיסטנס מקבוצת שחר
5769238 - 03 שחר נזקי צנרת בע"מ
5769241 - 03 בלי טובות מקבוצת שחר בע"מ
5769283 - 03 שחר שיקום מבנים ופרוייקטים בע"מ
5769300 - 03 יצחקי ושות' רואי חשבון
5769333 - 03 יצחקי ושות' רואי חשבון
5769400 - 03 חוזז פנחס חוזז בע"מ סוכנות לביטוח
5769400 - 03 פנחס חוזז בע"מ סוכנות לביטוח
5769416 - 03 (פקס) חוזז פנחס חוזז בע"מ סוכנות לביטוח
5769501 - 03 מגדלי הזוהר לבנין בע"מ
5769555 - 03 משרד עורכי דין ז'בוטינסקי ד חוטר ישי ושות'
5769555 - 03 ישי דרור עו"ד חוטר
5769555 - 03 ישי דרור עו"ד חוטר
5769576 - 03 הזוהר לבנין בע"מ מגדל
5769777 - 03 אי סי פי ערוצים שלוש וארבע בלבד ערוץ המשפחה ערוץ הסרטים
5769777 - 03 כבלים אי סי פי ערוצים שלוש וארבע בלבד ערוץ המשפחה ערוץ הס
5769999 - 03 ושות' רואי חשבון שחק