מספר טלפון


5772112 - 03 המרכז הישראלי למיגון שנהב
5772534 - 03 הנהלת חשבונות
5772535 - 03 המכון למידע רפואי בע"מ מור
5772555 - 03 מור המכון למידע רפואי בע"מ
5772555 - 03 מכון מור למידע רפואי בע"מ