מספר טלפון


5775000 - 03 שרותים ותיקונים מחלקת
5775000 - 03 לילה וחגים שרות
5775000 - 03 לילה וחגים שרות
5775000 - 03 שרותים ותיקונים מחלקת
5775000 - 03 יומם ולילה שרות
5775050 - 03 אילן'מעליות ישראליפט' המשרדים י מ ש
5775050 - 03 המפעל
5775050 - 03 המשרדים
5775050 - 03 ישראליפט המשרדים מעליות
5775111 - 03 משרדים הנהלה
5775206 - 03 אגף הכספים
5775222 - 03 אולם תצוגה מרכזי
5775230 - 03 השיווק אגף
5775251 - 03 מינהל וכח אדם
5775261 - 03 רכב צ'מפיון מרכז סוכנות מכירה
5775270 - 03 צ'מפיון מוטורס 'ישראל' בע"מ המוס' המרכזי
5775270 - 03 מרכזי מוס'
5775738 - 03 בע"מ סטימצקי
5775777 - 03 המשרד הראשי בית סטימצקי