מספר טלפון


6216000 - 03 שרתון מוריה ישראל הנהלת הרשת מרכזיה
6216010 - 03 מחלקת פקס) שיווק) מחלקת שיווק
6216015 - 03 (פקס) מחלקת פקס) שיווק) מחלקת שיווק
6216020 - 03 מחלקת מערכות מידע ומחשבים
6216025 - 03 פקס) מערכות) מידע ומחשבים
6216040 - 03 מחלקת הנהלת חשבונות
6216045 - 03 פקס) הנהלת) חשבונות
6216060 - 03 משרדי ההנהלה
6216065 - 03 פקס) הנהלה) משרדי ההנהלה
6216070 - 03 מנהלת יחסי ציבור
6216100 - 03 נופש ישיר
6216222 - 03 בית אל על
6216300 - 03 הלל טורס סינגפור איירלנס
6216300 - 03 הלל י ושות' בע"מ משרד נסיעות ותיירות
6216300 - 03 י הלל ושות' בע"מ
6216500 - 03 סחר חברה לביטוח
6216601 - 03 מחלקת שיווק
6216602 - 03 מחלקת שיווק
6216605 - 03 פקס) שיווק) מחלקת שיווק
6216630 - 03 מחלקת מכירות
6216635 - 03 פקס) מכירות) מחלקת מכירות
6216650 - 03 מחלקת הזמנות
6216655 - 03 פקס) הזמנות) מחלקת הזמנות
6216666 - 03 מרכז הזמנות ארצי
6216848 - 03 (פקס) מרכזיה בנק יורו טרייד
6216868 - 03 מרכזיה בנק יורו טרייד