מספר טלפון


6233100 - 03 מנהלת המחוז
6233104 - 03 סגן מנהלת המחוז
6233106 - 03 מנהלת רפואית
6233107 - 03 מתאמות משאבי אנוש
6233113 - 03 מערכות מידע ואוש
6233116 - 03 קידום בריאות
6233119 - 03 שיווק מנהלת משאבי אנוש
6233121 - 03 דיאטנית קידום בריאות
6233124 - 03 מנהלת משאבי אנוש
6233125 - 03 הנהלת חשבונות
6233126 - 03 הנהלת חשבונות
6233133 - 03 אחות מחוזית
6233233 - 03 שקל מ א (9791) סוכנות לביטוח בע"מ
6233246 - 03 שקל מ א (9791) סוכנות לביטוח בע"מ
6233500 - 03 תואם יבוא ויצוא
6233501 - 03 (פקס) תואם יבוא ויצוא
6233518 - 03 תואם יצוא בע"מ
6233555 - 03 התקם משקי התקמ בע"מ הקיבוצים
6233555 - 03 משקי התק"מ בע"מ הקיבוצים
6233580 - 03 משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח
6233584 - 03 (פקס) משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח
6233600 - 03 (פקס) התקם משקי התקמ בע"מ הקיבוצים
6233620 - 03 ונופש תיירות
6233627 - 03 רכב וציוד חקלאי
6233632 - 03 חשמל ואלקטרוניקה צריכה
6233641 - 03 נס ד משקי הקיבוצים
6233647 - 03 אנרגיה וחוג
6233700 - 03 (פקס) א ב תיכנון חברה קיבוצית לאדריכלות יעוץ והנדסה בע"מ מרכ
6233711 - 03 נ ו ב גרף מכון להעתקות אור בע"מ
6233713 - 03 (פקס) נ ו ב גרף מכון להעתקות אור בע"מ
6233777 - 03 א ב תיכנון חברה קיבוצית לאדריכלות יעוץ והנדסה בע"מ מרכ
6233780 - 03 (פקס) מופ מערכות ופתרונות מיחשוב בע"מ
6233784 - 03 מופ מערכות ופתרונות מיחשוב בע"מ
6233790 - 03 לניר וישקין מהנדסים בע"מ