מספר טלפון


6235000 - 03 איסלנד שגרירות
6235000 - 03 נשיץ 'ברנדס ושות
6235005 - 03 'פקס'
6235013 - 03 שגרירות
6235150 - 03 'פקס'
6235151 - 03 קורמן ייעוץ כלכלי בע"מ יוניסיאן
6235252 - 03 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
6235275 - 03 הצרכנות של השלטון המקומי מוטב מועדון
6235353 - 03 גל אור פיתוח מערכות ותוכנה בע"מ
6235500 - 03 מחסן חלפים
6235555 - 03 אולם תצוגה
6235656 - 03 השוק החקלאי
6235777 - 03 מחלקת צרכנות מים
6235858 - 03 טלעד אולפני ירושלים בע"מ בית סמואלוב