מספר טלפון


6250000 - 03 סניף תל אביב מרכזיה
6250106 - 03 (פקס) זקנה ושאירים
6250111 - 03 שירותי מידע
6250129 - 03 (פקס) סיעוד (פקס) ועדות רפואיות
6250136 - 03 (פקס) הבטחת הכנסה
6250222 - 03 (פקס) פגיעה בעבודה ונפגעי איבה
6250242 - 03 (פקס) מזונות ילדים ואמהות
6250253 - 03 (פקס) ועדות רפואיות
6250265 - 03 (פקס) אבטלה שירותי מידע
*625028 - 03
6250290 - 03 נכות כללית
6250291 - 03 פגיעה בעבודה ונפגעי איבה
6250292 - 03 סיעוד (פקס) ועדות רפואיות
6250295 - 03 ביטוח שירות מילואים
6250296 - 03 ניידות (פקס) שירות הייעוץ לקשיש ולגמלאי
6250299 - 03 מזונות ילדים ואמהות
6250301 - 03 שיקום (פקס) שיקום (פקס) גביה ממעסיקים והוצאה לפועל
6250302 - 03 (פקס) שיקום (פקס) שיקום (פקס) גביה ממעסיקים והוצאה לפועל
6250324 - 03 (פקס) ניידות (פקס) שירות הייעוץ לקשיש ולגמלאי
6250327 - 03 (פקס) שיקום (פקס) גביה ממעסיקים והוצאה לפועל
6250356 - 03 שיקום (פקס) גביה ממעסיקים והוצאה לפועל
6250411 - 03 (פקס) שירות הייעוץ לקשיש ולגמלאי
6250451 - 03 (פקס) גביה מלא שכירים והוצאה לפועל
6250500 - 03 אהרנסון אבולעפיה גלאון צין אמודאי ושות' עורכי דין
6250501 - 03 (פקס) אהרנסון אבולעפיה גלאון צין אמודאי ושות' עורכי דין
6250656 - 03 (פקס) גביה ממעסיקים והוצאה לפועל
6250922 - 03 עידית טכנולוגיות בע"מ