מספר טלפון


6252111 - 03 א ש שירותי כח אדם וסיעוד בע"מ
6252112 - 03 א ש שירותי כח אדם וסיעוד בע"מ
6252122 - 03 א ש שירותי כח אדם וסיעוד בע"מ
6252222 - 03 נאמנים סוכני ביטוח בע"מ
6252424 - 03 גמולב שמאות כללית 0991 בע"מ