מספר טלפון


6255000 - 03 מוטורולה תקשורת בע"מ
6255111 - 03 צים חב' השייט הישראלית בע"מ
6255153 - 03 (פקס) צים חב' השייט הישראלית בע"מ
6255500 - 03 (פקס) צלרמאייר 'פילוסוף עורכי דין ושות
6255555 - 03 צלרמאייר 'פילוסוף עורכי דין ושות
6255600 - 03 וולוו מאיר חב' למכוניות ומשאיות בע"מ סוכנות בלעדית ביש
6255600 - 03 מאיר חברה למכוניות ומשאיות
6255625 - 03 חברת מרדכי ושושנה אפשטיין בע"מ
6255850 - 03 בן משה ושות' משרד רואי חשבון
6255855 - 03 חוסן שירותי ניהול וחשבונאות בע"מ
6255858 - 03 יניר פרקש ושות' רואי חשבון
6255870 - 03 גלתים גלתום תעשיות בע"מ
6255871 - 03 (פקס) גלתים גלתום תעשיות בע"מ
6255888 - 03 כביש חוצה ישראל בע"מ