מספר טלפון


6262000 - 03 מנכ"ל לשכת
6262009 - 03 'פקס'
6262049 - 03 פקס) לתלונות) לשכת מנכל
6262100 - 03 יו"ר דירקטוריון החברה לשכת
6262109 - 03 'פקס'
6262200 - 03 מזכיר החברה
6262209 - 03 (פקס) מזכיר החברה
6262300 - 03 יועץ משפטי
6262309 - 03 (פקס) יועץ משפטי
6262400 - 03 אגף ביטחון ובטיחות מנהל
6262409 - 03 'פקס'
6262500 - 03 מבקר החברה
6262509 - 03 (פקס) מבקר החברה
6262600 - 03 דובר החברה
6262609 - 03 (פקס) דובר החברה