מספר טלפון


6264000 - 03 סמנכל הנדסה ותכנון
6264009 - 03 (פקס) סמנכל הנדסה ותכנון
6264020 - 03 סגן סמנכל הנדסה ותכנון
6264029 - 03 (פקס) סגן סמנכל הנדסה ותכנון
6264030 - 03 ארגון ומינהל
6264043 - 03 ספריה טכנית
6264044 - 03 פקס) ספריה) טכנית
6264045 - 03 (פקס) ארגון ומינהל
6264091 - 03 פרויקט תחנת קרקע לווינית
6264095 - 03 (פקס) פרויקט תחנת קרקע לווינית
6264100 - 03 אגף שילוב מערכות
6264109 - 03 (פקס) אגף שילוב מערכות
6264200 - 03 אגף טכנולוגיות
6264209 - 03 (פקס) אגף טכנולוגיות
6264300 - 03 אגף רשתות גישה
6264309 - 03 (פקס) אגף רשתות גישה
6264400 - 03 אגף תפעול
6264408 - 03 תפעול אגף
6264409 - 03 (פקס) אגף תפעול
6264500 - 03 אגף הנדסת רשתות
6264509 - 03 (פקס) אגף הנדסת רשתות
6264600 - 03 אגף מופ
6264609 - 03 (פקס) אגף מופ