מספר טלפון


6265000 - 03 סמנכל לשיווק ולמכירות
6265009 - 03 (פקס) סמנכל לשיווק ולמכירות
6265011 - 03 סגן סמנכ"ל
6265019 - 03 (פקס) סגן סמנכ"ל
6265040 - 03 לפיתוח עסקי אגף
6265050 - 03 ארגון ומינהל אגף
6265055 - 03 'יח ארגון ומנהל
6265059 - 03 'פקס'
6265069 - 03 'פקס'
6265100 - 03 אגף תקשוב
6265109 - 03 (פקס) אגף תקשוב
6265200 - 03 אגף תמיכה שיווקית
6265209 - 03 (פקס) אגף תמיכה שיווקית
6265300 - 03 אגף שיווק ללקוחות עסקיים
6265309 - 03 (פקס) אגף שיווק ללקוחות עסקיים
6265320 - 03 אגף פרסום
6265500 - 03 אגף מכירות ושרות לפרטיים
6265509 - 03 (פקס) אגף מכירות ושרות לפרטיים
6265801 - 03 בזק און ליין
6265900 - 03 אגף מכירות ושרות לעסקיי