מספר טלפון


6267000 - 03 סמנכל כלכלה
6267009 - 03 (פקס) סמנכל כלכלה
6267100 - 03 מנהל אגף חברות בנות
6267109 - 03 (פקס) מנהל אגף חברות בנות
6267210 - 03 אגף רגולציה
6267220 - 03 מנהל אגף כלכלה
6267320 - 03 מנהל אגף תכנון אסטרטגי
6267330 - 03 אגף (פקס) אגף רגולציה
6267340 - 03 מנהל אגף תכנון אסטרטגי
6267700 - 03 אגף לפיתוח עסקי
6267709 - 03 (פקס) אגף לפיתוח עסקי