מספר טלפון


7664333 - 03 נאות אפקה
7664355 - 03 פקס) נאות) אפקה
7664444 - 03 סי פי אס סי פי אם סי פי (אי מוטורס ישראל (חילוצית בעמ
7664455 - 03 (פקס) סי פי אס סי פי אם סי פי (אי מוטורס ישראל (חילוצית בעמ