מספר טלפון


7960333 - 03 בי טי סי מרכז נסיעות
7960600 - 03 'אימג סאט ישראל בע"מ
7960700 - 03 אליטליה נתיבי אויר איטלקיים