מספר טלפון


9151300 - 03 דרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר
9151400 - 03 דרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר
9151500 - 03 סימנס ישראל בע"מ פרוייקטים לאנרגיה תעשיה רפואי
9151555 - 03 (פקס) סימנס ישראל בע"מ פרוייקטים לאנרגיה תעשיה רפואי