441il.com


מספר טלפון


9377005 - 03 פנימית ו מחלקה
9377011 - 03 מיון מטבח מטבולית מרפאה
9377022 - 03 משרד קבלה ושחרור
9377029 - 03 י ע ל קפיטריה
9377030 - 03 מרפאות חוץ
9377031 - 03 מרפאות חוץ משרד
9377038 - 03 רשומות רפואיות
9377060 - 03 אורולוגית ב מחקר
*937707 - 03
9377080 - 03 עצבים מרפאה
9377090 - 03 רנטגן מרפאות שתקאי
9377097 - 03 חדר ניתוח אמבולטורי
9377100 - 03 טיפול נמרץ לב
9377116 - 03 פנימית א' מחלקה
9377131 - 03 שיקום חולי לב
9377139 - 03 ריאות רוגוף מכון למחקר
9377140 - 03 ריאות פנימית ב נשים מחלקה
9377145 - 03 אף אוזן גרון אודיולוגיה
9377146 - 03 אף אוזן גרון מרפאה
9377156 - 03 כירורגית כלי דם מרפאה
9377156 - 03 ניתוחי חזה מרפאה
9377160 - 03 עור מרפאה
9377166 - 03 כירורגיה פלסטית מרפאה
9377171 - 03 עיניים מרפאה
9377180 - 03 סכרת מבוגרים מרפאה
9377182 - 03 אנדוקרינולגיה מרפאה
9377182 - 03 אנדוקרינולוגיה מרפאה מבוגרים
9377196 - 03 להמטולוגיה בי"ח בלינסון החוג
9377198 - 03 מכון המטולוגיה
9377201 - 03 פה ולסת
9377215 - 03 יחסי צבור ודוברות
9377234 - 03 איזוטפים רפואה גרעינית
9377234 - 03 איזוטופים רפואה גרעינית
9377241 - 03 גסטרו אנטרולוגיה מכון
9377264 - 03 פנימית מייעצת מרפאה
9377301 - 03 אונקולוגיה רדיוטרפיה
9377316 - 03 פיזיקה רפואית
9377326 - 03 מחשב יחידה
9377328 - 03 סלסקאן מעבדה
9377329 - 03 סלסקאן מעבדה
9377330 - 03 סלסקאן מעבדה
9377331 - 03 סלסקאן מעבדה
9377334 - 03 אורולוגיה היפרטרמיה
9377377 - 03 בילינסון מרכז רפואי עש רבין
9377381 - 03 שרות סוציאלי
9377408 - 03 יחידה להריון בר סיכון גבוה
9377418 - 03 נפרולוגיה מכון
9377421 - 03 פיזיוטרפיה פה ולסת
9377428 - 03 אונקולוגיה מחלקה
9377455 - 03 אונקולוגיה אישפוז יום
9377464 - 03 אונקולוגיה מכון
9377472 - 03 תינוקות מחלקה
9377474 - 03 תינוקות מחלקה
9377477 - 03 חדר ניתוח קטן
9377477 - 03 חדר ניתוח אמבולטורי
*937748 - 03
*937749 - 03
*937752 - 03
*937753 - 03
*937754 - 03
*937755 - 03
*937758 - 03
*937760 - 03
*937761 - 03
*937765 - 03
*937769 - 03
*937770 - 03
*937771 - 03
*937772 - 03
*937773 - 03
*937774 - 03
*937775 - 03
*937777 - 03
*937778 - 03
*937779 - 03