441il.com


מספר טלפון


9531111 - 03 אחוזת ראשונים בית אבות מרכזיה
9531115 - 03 שמחוני שרון
9531123 - 03 הלוי פנינה וצבי
9531150 - 03 בנק הפועלים
9531153 - 03 שלו מילכה
9531162 - 03 שטיצר מנחם ופניכל רחל
9531164 - 03 דשבסקי מינה ופנחס
9531165 - 03 זינגר אילנה
9531170 - 03 מנכ"ל לשכת
9531171 - 03 פקס) מרפאה) פקס) לשכת) מנכל
9531174 - 03 פקס) לשכת) מנכל
9531180 - 03 סמנכל ומנהל כספים
9531181 - 03 כספים מח'
9531184 - 03 הנהלת חשבונות ספקים
9531187 - 03 הנהלת חשבונות לקוחות
9531191 - 03 אחזקה בטחון פיזיוטרפיה מחלקה לסיעוד מורכב
9531192 - 03 ארועים הנהלת חשבונות ספקים
9531193 - 03 מחלקת דיירים דיור מוגן
9531194 - 03 מחלקת תרבות
9531208 - 03 שפע שרותי מזון
9531213 - 03 רון יוכבד ודוד
9531216 - 03 שרביט מאיר
9531222 - 03 שטראוס אילנה ואורי
9531236 - 03 ארצי לנדאו) אברהם)
9531242 - 03 לפל לאה
9531244 - 03 גולדברגר נחמה
9531256 - 03 זרוק יהודה
9531260 - 03 אופטיקה מרכז
9531262 - 03 ציגלר אולגה
9531270 - 03 מרפאה מזכירות
9531271 - 03 מרפאה
9531280 - 03 ספורטקייר מועדון כושר
9531283 - 03 פיזיוטרפיה מכון
9531283 - 03 פיזיוטרפיה אחוזת ראשונים מכון
9531301 - 03 בטחון פיזיוטרפיה מחלקה לסיעוד מורכב
9531305 - 03 מרכז מסחרי מזכירות
9531306 - 03 מכירות
9531311 - 03 קוצקי ברוך
9531312 - 03 בורנשטיין לילי
9531313 - 03 דרור פאני
9531314 - 03 רזניק דוריתה ויוסטין
9531345 - 03 אורבך (פלה ומייטק נווה ים (מערב
9531362 - 03 כוכבי צפורה ושלמה
9531365 - 03 טבעוני רבקה וצבי
9531423 - 03 מרגלית עתניאל
9531433 - 03 ורדי מרגלית
9531439 - 03 יסקולקה ירמיהו
9531447 - 03 קרסנופיורקו שרה
9531468 - 03 אמריקר ראשונים מדיקל סנטר מרכזיה
9531526 - 03 דגני מלכה ואברהם
9531527 - 03 ערן אוריאלה ומשה
*953153 - 03
*953155 - 03
*953156 - 03
*953162 - 03
*953164 - 03
*953165 - 03
*953166 - 03
*953171 - 03
*953172 - 03
*953173 - 03
*953174 - 03
*953175 - 03
*953176 - 03
*953180 - 03
*953181 - 03
*953182 - 03
*953185 - 03
*953188 - 03
*953195 - 03