מספר טלפון


9533200 - 03 דוד צ'פניק ובניו בע"מ
9533200 - 03 צ'פניק דוד ובניו בע"מ
9533210 - 03 מחלקת שרות
9533222 - 03 מחלקת שרות