מספר טלפון


9570000 - 03 אחים יזדי
9570222 - 03 ראשון לציון
9570555 - 03 ויירלס און ליין (ישראל) בע"מ