מספר טלפון


2520099 - 04 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2520100 - 04 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה