441il.com


מספר טלפון


6063101 - 04 זית בית השיטה עסיס מרכזיה
6063132 - 04 בר לבנת וירון
*606320 - 04
*606321 - 04
6063221 - 04 מנהל תבניות
6063222 - 04 הדפסות (פקס) מזכירות טכנית
6063223 - 04 מזכיר הקיבוץ
6063224 - 04 חדר ישיבות
*606323 - 04
*606324 - 04
6063258 - 04 לקסינה יריב
6063259 - 04 מלמד חגית ועמית
6063263 - 04 קמינסקי מרים
6063267 - 04 מנכל מזכירות אורטל יציקות לחץ ותבניות
6063271 - 04 מזכיר הקיבוץ
6063281 - 04 שגיא פלג
6063283 - 04 פרי נבו
6063284 - 04 מיכאל מאיה ורונן
6063285 - 04 שאלתיאלי יעל
6063286 - 04 נאור איריס וג'קי
6063288 - 04 רגב נגה
6063292 - 04 פרחי גולן
*606330 - 04
*606331 - 04
*606332 - 04
*606333 - 04
*606334 - 04
*606335 - 04
*606336 - 04
6063377 - 04 במבחים דירת מפעל
6063380 - 04 מידני זאב
6063381 - 04 מזר מירב
6063383 - 04 פקס) יצוא) יבוא
6063384 - 04 מן חדוה ומשה
6063385 - 04 בן עמי חמד ומאיר
6063390 - 04 לקסינה יריב
6063392 - 04 סמדג'ה ינאי
6063395 - 04 וילנסקי אינה וגרמן
*606340 - 04
*606341 - 04
*606342 - 04
6063431 - 04 נאור יניב
6063434 - 04 רגב רוחמה
6063435 - 04 קמינסקי חנה ויובל
6063437 - 04 לוי כנרת
6063438 - 04 דוד נעמי ומשה
6063439 - 04 עידו אביבה והרצל
*606344 - 04
6063450 - 04 מוסך מדגה גידולי שדה
6063452 - 04 סויסה שרית וסימו
6063454 - 04 דרורי אורלי ורועי
6063455 - 04 שדה חנה וישראל
6063457 - 04 כהן רינה
6063459 - 04 קמה שושי ודני
*606346 - 04
*606347 - 04
*606348 - 04
*606349 - 04
*606350 - 04
6063511 - 04 נוה איתן קבוצה
6063512 - 04 מרכז משק
6063513 - 04 מזכיר מרכז משק
6063515 - 04 מלמד עמית
6063518 - 04 ארמה עדי
6063519 - 04 יגול שלמה
*606352 - 04
*606353 - 04
*606354 - 04
*606355 - 04
6063561 - 04 פאר ניר
6063563 - 04 הופטמן מלה
6063565 - 04 גייגר לוטקה
6063567 - 04 בליימן נמרוד
6063568 - 04 גרינשפון גניה
6063569 - 04 פרומין רובין
*606357 - 04
*606358 - 04
*606359 - 04
*606360 - 04
*606361 - 04
*606362 - 04
*606363 - 04
*606364 - 04
*606365 - 04
*606366 - 04
*606367 - 04
*606368 - 04
*606369 - 04
*606371 - 04